Romana       English Français Deutsch Bulgarian Chinese Korean Prezentare
Proceduri
Servicii
Galerie foto
Tarife
Contact  

    INFORMATII PUBLICE

  Referitor la adresa MINISTERULUI SANATATII nr. 192/26.01.2010, cu privire la

  publicarea pe pagina de internet proprie a informatiilor unitatilor sanitare am anexat

  urmatoarele documete:

  - Anunt constituire CONSILIUL DE ETICA la nivelul SBRM

  - Bugetul de venituri si cheltuieli 29.09.2017

  - Bugetul de venituri si cheltuieli 2017

  - Bugetul de venituri si cheltuieli Trim I 2017

  - Bugetul de venituri si cheltuieli FEBRUARIE 2017

  - Bugetul de venituri si cheltuieli 2016

  - Bugetul de venituri si cheltuieli 2015

  - Bugetul de venituri si cheltuieli 2014

  - Bugetul de venituri si cheltuieli 2013

  - Situatii financiare 30.06.2016

  - Situatii financiare 31.12.2016

  - Situatii financiare 31.03.2017

  - Situatii financiare 30.09.2017

  - BILANT 2015

  - BILANT 2014

  - BILANT 2013

  - AUTORIZATII

  - Contractul cu casa de asigurari de sanatate 2013

   - Act aditional casa de asigurari de sanatate 2014

  -  Act aditional casa de asigurari de sanatate 2015

  -  Act aditional casa de asigurari de sanatate 2016

  - Contractele de achiitii publice pe anul 2013

  - Cheltuielile cu serviciile medicale si nemedicale externalizate

  - Informatii cu privire la structura organizatorica a institutiei

       Structura organizatorica

       Organigrama

       Comitet director

   - Declaratii de avere si interese 2012

   - Declaratii de avere si interese 2013

   - Declaratii de avere si interese 2014    

   - Declaratii de avere si interese 2015

   - Declaratii de avere si interese 2016

   - Declaratii de avere si interese 2017

   - Declaratii de avere si interese CF OUG NR. 79/2016 (PARTEA I)

   - Declaratii de avere si interese CF OUG NR. 79/2016 (PARTEA II)

   - Ghid completare declaratie de avere si interese

   - Venituri salariale nete
                                      - iunie - decembrie 2010

                                    - ianuarie - decembrie 2011

                                      - ianuarie - decembrie 2012

                                      - ianuarie - decembrie 2013

                                      - ianuarie - decembrie 2014

                                      - ianuarie - decembrie 2015

                                      - ianuarie - decembrie 2016

                                      - ianuarie - decembrie 2017

                                      - Transparenta veniturilor salariale 30 septembrie 2017                         

  - Componenta Consiliului de administratie al Sanatoriului Balnear Mangalia

           26 Iulie 2016

           24 Aprilie 2016

           28 Aprilie 2017

  - Regulament Intern 2012 + Act Aditional nr. 1

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 2

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 3

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 4

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 5

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 6

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 7

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 8

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 9

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 10

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 11

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 12

  - Regulament de organizare si functionare Sanatoriul Balnear Mangalia (ROF)

  - Codul de etica al Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia

  - Procedura operationala privind incalcarea codului etic

  - Protocol privind internarea pacientilor cu certificat de handicap

 ANUNTURI INTERES PUBLIC

  Tratament Balnear fara plata pentru Mangalieni
   

    Documentele sunt in format .doc (Ms Office Word) / .pdf (Adobe Reader) sau sunt

    arhivate cu WinRAR.

 

 

SITUATII 2016

 

- NR. PACIENTI: 11.430

- NR. EXAMENE PARACLINICE: 12.122

- NR. CONSULTATII: 27.741

- NR. PROCEDURI BFT SI DE RECUPERARE MEDICALA: 312.698

 

 

         PLAN DE MANAGEMENT           2014-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 Sanatoriul Balnear Mangalia    
All rights reserved ®