Romana       English Français Deutsch Bulgarian Chinese Korean Prezentare
Proceduri
Servicii
Galerie foto
Tarife
Contact

  TARIFE 2016 - 2017

  

   Potrivit DECIZIEI Comitetului Director din data de 09 aprilie 2015, rezervarile  pentru sectiile de Spital si Sanatoriala sunt considerate ferme si se fac cu plata ANTICIPATA a sumei de 120 lei. Avansul platit se scade din valoarea tratamentului.

       BENEFICIAR: SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

       CONT IBAN: RO29TREZ23320F330800XXXX

       CIF: 4515565

 Explicatii plata: avans servicii medicale pentru: nume, prenume, perioada sejur

 Pacientii au obligatia de a anunta cu minim 7 zile inainte faptul ca nu se pot prezenta in data planificata.

   In cazul in care nu anunta si nu se prezinta in data planificata sau daca refuza internarea motivand conditiile de cazare AVANSUL NU SE RESTITUIE.

 

   Incepand cu data de 1 Mai 2015 pacientii asigurati se vor prezenta cu cardul de sanatate activat, bilet de trimitere, copie + original BI / CI

  Pacientii asigurati care nu poseda card de sanatate, se vor prezenta cu trimitere de la medicul de familie precum si cu adeverinta eliberata de catre Casa de Sanatate

  Pacientii vor respecta datele programate pentru internare si externare. Nu va fi acceptata parasirea unitatii de catre pacienti anterior datei externarii decat pentru motive bine intemeiate personale si medicale.

 

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

VA INCHIDE ACTIVITATEA PE DATA DE 16 DECEMBRIE 2016

SI O VA RELUA PE DATA DE 30 IANUARIE 2017

 

 

 

TARIFE DE PLATA PE ZI DE INTERNARE PENTRU PACIENTII

NEASIGURATI IN SISTEMUL DE SANATATE*

SECTIA SANATORIU

 

I. PERIOADA 30 IANUARIE - 12 MARTIE 2017

 

Nr. Crt. Specificatie Camere 2 P Camere 2 P + Balcon Apartament 2 persoane
1 Cazare 1 loc in camera dubla 19.85 29.85 69.85
Supliment pentru cazare

Single in camera dubla

(20.00) (30.00) (70.00)
2 Masa 30.00 30.00 30.00
3 Tratament (4-6 proceduri/zi) 110.00 110.00 110.00
4

TOTAL**

159.85 169.85 209.85
5

Cota suportata din FNUASS

83.85 83.85 83.85
6

Tarif de plata asigurati*

76.00 86.00 126.00

 

II. PERIOADA 13 MARTIE  - 01 APRILIE 2017

 

Nr. Crt. Specificatie Camere 2 P Camere 2 P + Balcon Apartament 2 persoane
1 Cazare 1 loc in camera dubla 24.85 34.85 74.85
Supliment pentru cazare

Single in camera dubla

(30.00) (40.00) (80.00)
2 Masa 30.00 30.00 30.00
3 Tratament (4-6 proceduri/zi) 110.00 110.00 110.00
4

TOTAL**

164.85 174.85 214.85
5

Cota suportata din FNUASS

83.85 83.85 83.85
6

Tarif de plata asigurati*

81.00 91.00 131.00

 

II. PERIOADA 02 APRILIE  - 29 APRILIE 2017

 

Nr. Crt. Specificatie Camere 2 P Camere 2 P + Balcon Apartament 2 persoane
1 Cazare 1 loc in camera dubla 39.85 49.85 89.85
Supliment pentru cazare

Single in camera dubla

(40.00) (50.00) (90.00)
2 Masa 30.00 30.00 30.00
3 Tratament (4-6 proceduri/zi) 110.00 110.00 110.00
4

TOTAL**

179.85 189.85 229.85
5

Cota suportata din FNUASS

83.85 83.85 83.85
6

Tarif de plata asigurati*

96.00 106.00 146.00

 

       * Pentru pacientii asigurati prin sistemul public de asigurari de sanatate se deduce din tarif cota suportata din FNUASS (83.85 LEI/ZI)  

       **Pentru camera cu A.C. se taxeaza 6 lei/zi, iar pentru frigider 4 lei/zi

 

 

TARIFE DE PLATA PE ZI INTERNARE

PENTRU PACIENTII ASIGURATI IN SISTEMUL DE SANATATE

SECTIILE SPITAL I si SPITAL II

 

I. PERIOADA 30 IANUARIE - 12 MARTIE 2017

 

Nr. Crt.

Specificatie

Camera

3P

Camera

1P

Camera

2P

Camere

2 P + Balcon

Apartament

Minim 2 persoane

1 Cazare 1 loc in camera Dubla 14.85 14.85 14.85 24.85 64.85
Supliment pentru cazare Single in camera Dubla X X (15.00) (25.00) X
2 Masa (include supliment fata de HG. 665/2016)* 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
3 Tratament (4-6 proceduri/zi) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
4 TOTAL** 138.85 138.85 138.85 148.85 188.85
5 Cota suportata

din FNUASS

83.85 83.85 83.85 83.85 83.85
6 Tarif de plata asigurat 55.00 55.00 55.00 65.00 105.00

 

II. PERIOADA 13 MARTIE  - 29 APRILIE 2017

 

Nr. Crt.

Specificatie

Camera

3P

Camera

1P

Camera

2P

Camere

2 P + Balcon

Apartament

Minim 2 persoane

1 Cazare 1 loc in camera Dubla 14.85 24.85 24.85 34.85 74.85
Supliment pentru cazare Single in camera Dubla X X (25.00) (35.00) X
2 Masa (include supliment fata de HG. 665/2016)* 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
3 Tratament (4-6 proceduri/zi) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
4 TOTAL** 138.85 148.85 148.85 158.85 198.85
5 Cota suportata

din FNUASS

83.85 83.85 83.85 83.85 83.85
6 Tarif de plata asigurat 55.00 65.00 65.00 75.00 115.00

 

     *H.G.665/2016 prevede nivelul alocației de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice – 10.00 lei/zi pentru “alti bolnavi adulți”  Diferența de 10.00 le/zi la 14.00 lei/zi este suportată integral de pacient. În cazul pacienților care optează pentru acordarea suplimentului pentru regim hipoglucidic se achită suplimentar8 lei/zi

       Pentru persoanele care se cazeaza mai devreme cu o zi decat data internarii vor suporta suplimentar cazarea.

  

*) Pentru persoanele beneficare ale legilor speciale partea de contribuţie personală se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu următoarele excepţii:

 - pentru beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare, partea de contribuţie personală se suportă din fond dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat.

   - pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, partea de contribuţie personală se suportă din fond dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare.

- pentru beneficiarii Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, partea de contribuţie personală se suportă din fond dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare din subordinea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

**)  În sanatoriile balneare  - durata maximă pentru care pot beneficia asiguraţii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie este de 14 - 21 de zile/ an / asigurat -  acordate într-un singur episod care cuprinde minim 4 proceduri / zi.

Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asiguraţi.

 Serviciile medicale se acordă şi pentru durate mai mici de 14 zile (suportate din FNUASS).

NOTĂ: Sanatoriile şi preventoriile din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.

  

 

TARIFE PENTRU PROCEDURI BALNEO - FIZIOTERAPEUTICE

PAVILIONUL B – ANUL 2016

Nr. Crt. DENUMIRE PROCEDURA Lei
1. Consultatie initiala medici primari 40
2. Consultatie initiala medici specialist (psiholog) 30
3. Consultatie de control medici primari 30
4. Consultatie control m. specialist și Consiliere psihologică 30
 

PRESTATII MEDICALE

 
5. Terapie psihologica(sedinta) 35
6. Acupunctura 50
7. Infiltratie in structuri ale tesutului moale 21
8. Perfuzie intravenoasa 20
9. Injectie subcutanata intradermica și intramusculara 8
10. Injectie intravenoasa 10
11. Pansament plagi lineare pana la 10 cm fiecare 10
12. Punctie articulara 35
13. Infiltratie Intraarticulara 35
14. Oscilometrie 16
15. EKG ( aparat cardiovascular) 20
 

PROCEDURI SPA

 
16. Masaj cu roci vulcanice 60
17. Masaj cu ulei aromatic 50

 

 

TARIFE PENTRU PROCEDURI BALNEO - FIZICALE 2016

 

Nr. Crt.

TIP PROCEDURA

LEI
1. Aerosoli individuali 15
2. Afuziuni alternante 20
3. Alte forme de electroterapie medie frecventa 15
4. Alte forme de electroterapie joasa frecventa 15
5. Aplicatii cu parafina 28
6. Aplicatii manuale cu namol partial 26
7. Aplicatii manuale cu namol general 34
8. Bai de namol 30
9. Bai de plante 20
10. Bai cu bule 14
11. Bai de plante cu bule 25
12. Bai galvanice 16
13. Bai minerale (sulfuroase)  15
14. Bai kineto in bazin individual 40
15. Curenti cu impulsuri exponentiale 13
16. Curenti cu impulsuri rectangulare 13
17. Curenti diadinamici 13
18. Curenti interferentiali 16
19. Crioterapie 15
20. Dus subacval 28
21. Diapulse 33
22. Galvanizare 11
23. Hidrokinetoterapie partiala  17
24. Hidrokinetoterapie generela 28
25. Impachetare partiala cu namol 36
26. Impachetare generala cu namol   44
27. Irigatii vaginale 18
28. lonizare 14
29. Kinetoterapie cu aparatura speciala 25
30. Kinetoterapie de grup pe afectiuni 16
31. Kinetoterapie individuala 25
32. Laser terapie 20
33. Magnetoterapie  14
34. Masaj regional 18
35. Masaj segmentar    18
36. Masaj.uscat general 28
37. Masaj recuperator 20
38. Sauna 35
39. Solux 11
40. Sonodynator 15
41. Tampoane vaginale cu namol 24
42. TENS 12
43. Trabert 12
44. Ultrasunet 15
45. Ultrasunet cu crioterapie 25
46. Ultraviolete 12
47. Unde Scurte 13
48. Hidro ozonoterapie 34

 

TARIFE PENTRU TRATAMENTE COSMETICE 2016

 

Nr. Crt. DENUMIRE LEI
I. Tratament cosmetic complet 120
II. Tratament  cosmetic nutritie 1 h 80
III. Tratament  cosmetic hiperhidratare 1 h 80
IV. Tratament  cosmetic stimulare tonifiere 1 h 80
V. Tratament  cosmetic detoxifiere 1 h 80
VI. Tratament  cosmetic regenerare 1 h 80
 

OFERTE PROMOTIONALE

 
1. Pachet 4 tratamente cosmetice (I, II, III, IV ) 330 (-30)
2. Pachet 6 tratamente cosmetice 480 (-40)
 

 ALTE SERVICII

 
1. Pensat 15
2. Epilat mustata 10
3. Vopsit gene/sprancene 20

 

TARIFE PENTRU TRATAMENTE MEDICALE 2016

 

Nr. Crt. DENUMIRE LEI
I. Consultatie geriatrica si teste de compatibilitate la gerovital 60
II. Tratament gerovital general  
  6 zile 550
12 zile 850
18 zile 990
 

TRATAMENTE SPECIALE

 
1.

Tratament lift-estetic facial/ sedinta  6-8 sedinte / cura

110
2.

Mezoterapie ocupunctuala pentru efectiuni osteo-articulare si sistemice 8 – 10 – 12 sedinte/cura

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Informatii pentru pacienti:

> Drepturi si obligatii pacienti

> Cazarea se face cu ora 16:00, iar

   eliberarea camerei pana la ora 12:00.

> Vizita medicala se face, de regula, a

   doua zi dimineata, cand incep si

   procedurile de tratament.

> Se accepta, pe baza de cerere scrisa

   anticipat, a se pune pat pliant pentru

   copii.

> Nu se admit animale de companie.

> Nu este posibia impartirea biletului

   unui titualr intre doua persoane, care

   doresc sa stea jumatate de sejur.

> Nu vor fi cazate persoanele care nu

   sunt titulari de bilet.

> Pacientii care nu reusesc sa-si procure

   bilet CNPAS, inclusiv persoanele

   salariate, pot veni in limita locurilor

   disponibile, la tarifele din tabelul

   alaturat - Hotel Callatis.

 

 Servicii medicale pentru persoanele care se incadreaza in legile speciale si au dreptul la gratuitatea serviciilor medicale balneare.

Curs Valutar BNR
 

 


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 Sanatoriul Balnear Mangalia
All rights reserved ®